Det blir fotballtrening hver onsdag i hele juli fra kl. 18:30 til 20:00 i Grov.