Det blir årsmøte i fotballgruppa mandag 20.02.17 kl 1930 i klubbhuset i Grov

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge representanter til å signere protokollen
Sak 8: Behandle fotballgruppas årsberetning
Sak 9: Behandle fotballgruppas regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1               Avgjøre om fotballgruppa fortsatt skal ha eget regnskap
Sak 11: Fastsette aktivitetsavgift
Sak 12: Vedta fotballgruppas budsjett for fremlegging til hovedstyret
Sak 13: Foreta følgende valg:
13.1               Styreleder
13.2               Nestleder
13.3               Øvrige styremedlemmer
13.4               Varamedlemmer