Aktivitetsplan

Oppdateres søndag før kommende uke

Kamper

Hva skjer?

Årsmøte fotballgruppa

Det blir årsmøte i fotballgruppa mandag 20.02.17 kl 1930 i klubbhuset i Grov Under følger saklisten for årsmøtet: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne saklisten Sak 4: Godkjenne forretningsorden Sak 5: Velge dirigent Sak...

les mer

Innkalling til årsmøte i Lom idrettslag

Styret innkallar herved til årsmøte i Lom idrettslag. Årsmøtet blir avhelde 23.februar. kl 1900 i Utgard. Saker som eit medlem ønskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 09.02. til Lom IL Postboks 33 2686 Lom eller post@lom-idrett.no. Fullstendig sakliste...

les mer

Fotballgruppa treng kioskansvarlege

Vi har no foreløpig 4-5 personar i gruppestyret for komande sesong, men vi ynskjer å få inn fleire personar til å dele på arbeidsoppgåvene. Vi søkjer derfor etter ein eller fleire personar som kan vere kioskansvarlege i Grov. Dei kioskansvarlege treng ikkje å stille...

les mer

Ledig verv som dommarkontakt i fotballgruppa

Vi har no foreløpig 4-5 personar i gruppestyret for komande sesong, men vi ynskjer å få inn fleire personar til å dele på arbeidsoppgåvene. Vi søkjer derfor etter ein person som kan vere dommarkontakt: Dommarkontakt  Hovudansvarleg for at alle heimekampar har...

les mer

Sesongavslutning for kretsmeistrane

Måndag 28. november var kretsmeistrane våre frå J13/14  samla i klubbhuset for å feire sesongen 2016. Det vart ein svært triveleg kveld takka vere gode førebuingar av oppkvinne Anita og trenarane Terje, Stein Ivar og Rolv. Opphaldsrommet og kjøkenet er no rydda og...

les mer

Vi treng deg!

Fotball er den idretten som aktiviserar flest barn og unge i Lom. For deg som ynskjer å bidra i den vidare utviklinga av fotballen har vi fleire ledige plassar i gruppestyret for komande sesong. Dersom du kjenner ein far, ei mor, bestefar, venn eller liknande som du...

les mer

Fotballfest 26/11

Fotballfest på Nordal 26/11 kl 1900! Alle som har deltatt på seniornivå for Lom (4. div damer/5. div menn) er invitert. Kr 250,- i inngang dekker bøverdalsbiff og betales (cash eller kort) ved ankomst. Trenere gratis inngang. Alle dekker egen drikke. Alkoholservering...

les mer

Viktig informasjon om Småspeldagen 19. november

I lenkjene under ligg det viktig informasjon til alle som skal delta på Småspeldagen laurdag 19. november. Det vil bli informert om eventuelle endringar på oppslagstavlene i Utgard. Fotballgruppa ønskjer alle velkomne til ein triveleg fotballdag i Utgard. Pulje og...

les mer

Balltrening for jenter og gutar fødde i 2010

Fotballgruppa i Lom IL vil starte opp med balltrening for jenter og gutar fødde i 2010. Stad: Utgard. Tid: onsdagar kl. 17.30 – 18.30. Oppstartdato: 9. nov. Ansvarleg for treningane er; Sylfest Krogstad (91520127, sylfest.krogstad@felleskjopet.no ), Roger Skjåkødegård...

les mer