Aktivitetsplan

Oppdateres søndag før kommende uke

Kamper

Hva skjer?

Meld deg som dugnadsvakt!

I veke 14 treng vaktmeistrane i Lom kommune på ny hjelp til å flytte møblar og utstyr til dei nyoppussa lokala på helseheimen. Denne gongen vil det vere behov for hjelp på dagtid. Om du har anledning til å bidra nokre timar på ein av vekedagane i veke 14, er det fint...

les mer

Dommarkurs i fotball

Dersom du har lyst til å dømme barnefotball og/eller ungdomsfotball i Grov sesongen 2017, må du gjennomføre dommarkurs. Dommar frå Indre Østland Fotballkrets er kurshaldar.

les mer

Årsmøte fotballgruppa

Det blir årsmøte i fotballgruppa mandag 20.02.17 kl 1930 i klubbhuset i Grov Under følger saklisten for årsmøtet: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne saklisten Sak 4: Godkjenne forretningsorden Sak 5: Velge dirigent Sak...

les mer

Innkalling til årsmøte i Lom idrettslag

Styret innkallar herved til årsmøte i Lom idrettslag. Årsmøtet blir avhelde 23.februar. kl 1900 i Utgard. Saker som eit medlem ønskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 09.02. til Lom IL Postboks 33 2686 Lom eller post@lom-idrett.no. Fullstendig sakliste...

les mer

Fotballgruppa treng kioskansvarlege

Vi har no foreløpig 4-5 personar i gruppestyret for komande sesong, men vi ynskjer å få inn fleire personar til å dele på arbeidsoppgåvene. Vi søkjer derfor etter ein eller fleire personar som kan vere kioskansvarlege i Grov. Dei kioskansvarlege treng ikkje å stille...

les mer

Ledig verv som dommarkontakt i fotballgruppa

Vi har no foreløpig 4-5 personar i gruppestyret for komande sesong, men vi ynskjer å få inn fleire personar til å dele på arbeidsoppgåvene. Vi søkjer derfor etter ein person som kan vere dommarkontakt: Dommarkontakt  Hovudansvarleg for at alle heimekampar har...

les mer

Sesongavslutning for kretsmeistrane

Måndag 28. november var kretsmeistrane våre frå J13/14  samla i klubbhuset for å feire sesongen 2016. Det vart ein svært triveleg kveld takka vere gode førebuingar av oppkvinne Anita og trenarane Terje, Stein Ivar og Rolv. Opphaldsrommet og kjøkenet er no rydda og...

les mer