Aktivitetsplan

Oppdateres søndag før kommende uke

Baneindeling

Kamper

Hva skjer?

Livredningskurs 26. april

Alle som har lyst til å vere badevakter i Utgard, må ha godkjent livredningskurs. Bassenget i Utgard er ikkje djupt nok til at ein kan gjennomføre godkjent livredningskurs her. Derfor må livredningskursa gjennomførast i Skjåk, og 26.april kl 16.00 har Kai Rune Kveen...

les mer

Fjordingsmartnan 2017. No kan du velje vakt!

Det går mot vår og dugnadstid! Lom Event er godt i gang med førebuingane til årets Fjordingsmartna, og som tidlegare vil idrettslaget vere ein viktig bidragsytar i gjennomføringa. I år vil vi ikkje stå for kioskdrifta, men vi vil få eit større ansvar for vakthaldet på...

les mer

Meld deg som dugnadsvakt!

I veke 14 treng vaktmeistrane i Lom kommune på ny hjelp til å flytte møblar og utstyr til dei nyoppussa lokala på helseheimen. Denne gongen vil det vere behov for hjelp på dagtid. Om du har anledning til å bidra nokre timar på ein av vekedagane i veke 14, er det fint...

les mer

Dommarkurs i fotball

Dersom du har lyst til å dømme barnefotball og/eller ungdomsfotball i Grov sesongen 2017, må du gjennomføre dommarkurs. Dommar frå Indre Østland Fotballkrets er kurshaldar.

les mer