Den generelle delen av planen som alle interesserte eller involvert i Lomsfotballen bør kjenne til:
For trenarar og spesielt interesserte. Denne delen innheld fotballfagleg opplegg for ulike årsgrupper i barne- og ungdomsfotballen:

Aktivitetsplan

Oppdateres søndag før kommende uke

Baneindeling

Kamper

Hva skjer?

Grov stengt for all aktivitet!

På grunn av flom er Grov inntil videre stengt for all aktivitet. Hele Grov er hardt ramma av flommen og vi jobber sammen med forsikringsselskapet for å få full oversikt over skadene. Informasjon knytta til aktivitet som skulle foregått i Grov vil bli distribuert til...

les mer

Lomsturneringa 2018

Velkomne til ei spennande fotballhelg i Lom! Nytt av året er at vi utvidar turneringa til søndag med 7-er turnering for 11-14 åringar. På laurdagen er det 5-er turnering for 7-10 åringar.

les mer

Fotballproffar i Lom tirsdag 12. juni

Profesjonelle fotballspelarar som og er landslagsspelarar, Mats Møller Dæhli og Morten Thorsby, kjem til Lom. Landslagsspelarane har kome med tilbod om å gjennomføre ei treningsøkt med ei jentegruppe frå Vågå og G14 frå Lom.

les mer

G2007/G11 – informasjon

Kampar: Hugs drakta! På heimekamp er det oppmøte i Grov kl 17:15. På bortekamp er det oppmøte i bussplassen ved Loar på tidspunkt som står på køyrelista. Si frå så tidleg som mogleg dersom du ikkje kan stille på kamp...

les mer

Sakliste årsmøte Lom IL

Velkomen til årsmøte for Lom IL 07.mars kl 19 i Utgard. Vedlagt ligg sakliste og dei fleste saksdokumenta til årsmøtet. Saklista kan bli oppdatert og det vil bli lagt til vedlegg på sak 4 og 8 ila. veka. Sakliste årsmøte 2017 Sak 4) Årsmeldingar Lom IL 2017 Sak 5)...

les mer