Har trakka Åslivegen og skogsløypene med scooter nå. Fint føre etter vegen. Kvamsvegen er kjørt med maskin og sporsett ovafor nedre stikkveg. Her er det fint føre nå. Skal vi tru Yr. no, er det lurt å prøve skia i løpet av det neste døgnet.

Det er foreløpig ikkje nok sjogg i ljosløypene til skirenn. Det fyrste skirennet ligg såleis tynt an, men vi vil koma attende med ei endeleg avgjerd på dette snarleg.