Etter ruskevèret dei siste dagane er alle løypene køyrd opp til helga.
Slik ser det ut oppi Åslikvolven nå.

Vi ynskjer alle god helg og god tur!