Lom kommune har gitt oss oppdraget med å fordele konvolutter for ei folkehelseundersøkelse. Vi skal levere ut ca 700 konvolutter. Alle som er trukket ut til å delta i undersøkelsen får mulighet til å levere på nett eller ved hjelp av vedlagt frankert konvolutt. Vi skal hente inn dem som ikke blir levert av deltakeren. Til dette trenger vi noen som kan gå/kjøre rundt og levere. Man må være fylt 18 år. Vil du være med? Ta kontakt på 909 85 821 eller dugnad@lom-idrett.no og gi oss beskjed om hvor mange konvolutter du vil ha og i hvilket område du vil levere ut!