Vi har nå fått ny daglig leder. Hallgeir har pakka pizzabilen stappfull og flytta etter kona sørover, mens Monika Larsen kom motsatt veg. Hun har gått idrettsfag på videregående, har tatt utdanning innen ledelse og psykologi og har erfaring fra frivillig arbeid og blant annet ti år i forskjellige stillinger i forsvaret. Monika bruker de første dagene på å sette seg inn i våre organisasjoner men er tilgjengelig om det skulle være noe. Monika tar over både e-postadressa og telefonnummeret etter Hallgeir og er å nå på dl@lom-idrett.no og 909 85 821.