Endring: Skitrening 3.klasse og eldre

4. feb 2019
18:00 - 19:30

Det blir ikkje trening for dei minste i dag, på grunn av kulda.

Skitrening i Lysløypa i Lia kvar mondag kl. 18:00.

Skitrening for 3.klasse og eldre. Skitreninga startar presis, så det er fint om borna har ferdigsmurde ski når det er klassisk. Treningane følgjer stilarten som er på rennet dagen etter.