Riding og sykling (ta med sykkel)

Riding og sykling (ta med sykkel)
24. okt 2017
18:30 - 19:30
Sted: Grov

Stall Kroken kommer med 5 hester som vi vil bli godt kjent med.
Alle må ta hensyn til dyra med rolige bevegelser og lav stemme. Ta med tynn lue til å ha under ridehjelmen!
Alle som vil tar med sykkel + egen sykkelhjelm.

Hvis barnet ditt har allergi ta gjerne kontakt med oss på arrangementet eller i forkant.

Ansvarlige: 🐎 + 🚴 Stall Kroken, Annette Kirkestuen Hellekveen, Ove Teigen, Roger Skjåkødegård og Helene S.

Les mer om aktiviteter høsten 2017

5. - 7. klasse
Ansvarlege: Ingen