Klubb-/Bygdameisterskap på Raubergstulen – Fristil

16. mar 2019
12:00 - 15:00

Ope klubbmeisterskap/Bygdamesterskap på Raubergstulen

Rennet går i fristil  med fyrste start kl 13:00, og det er intervallstart med 30 sekund mellom kvar.
Online påmelding fram til kl 12.15. Vi ber om at flest mogleg melder seg på online i forkant, men det er høve for påmelding på staden fram til 12.15.

I år blir det ope klubbmeisterskap, dvs. vi kårar også bygdameister i same rennet.  Garmo og Bøverdalen er da spesielt inviterte til å delta i det opne klubbmeisterskapet, som også er Bygdameisterskap

Premiering rett etter rennet.

Vi sel grillmat, pølser, kaffe og kake.
Loddsal.

Vi ynskjer alle velkomne til triveleg skidag på Raubergstulen!

Påmelding: klikk her

Hovudansvarleg: Bente Kvamme
Startar:  Knut Vole, Trond Teigen
Tidtaking: Øyvind Angard, Amund Mundhjeld, Bente Skaarud Kvamme
Ta inn vestar: Karina Mandal, Kutayba Abou Assaf
Sekretariat: Bente Kvamme, Annette Hellekveen
Premieutdeling: Øyvind Angard, Bente Kvamme
Kiosk: Vakt 1(11.00-13.30): Jonill Olea Bosmen, Geir Morten Bøje
+ ansvar for at alle løpere får saft.
Vakt 2 (13.30-16.00): Terese Bakke, Eldri Bjørnstad Kolden
Grill André Sørhage/Tone Vole
Loddsalg: Jørgen Vole, Sylfest Krogstad
Bakst Ida Mundhjeld, Liv Grasdalsmoen, Bente Kvamme