Myldring i Utgard

20. mar 2018
17:30 - 18:30
Sted: Utgard

Ope for born under skulealder. Fri leik. Hallen blir delt slik at det passar til dei enkelte aldersgruppene.
Born under skulealder må ha med seg føresette.
Ansvarleg: Grete S. Olsen + nokon frå idrettskulestyret.

1. - 7. klasse
Ansvarlege: Ingen