Hest/sykkel i Grov

15. mai 2018
17:30 - 18:30
Sted: Grov

Ta med sykkel og hjelm.
Ansvarlege: Stall Kroken + Annette Hellekveen og Ove Teigen

4. - 7. klasse
Ansvarlege: Ingen