Agility (hund)/sykkel ved Sport 1

22. mai 2018
17:30 - 18:30

Ta med sykkel og hjelm.
Ansvarlege: Jetta hundeklubb +
Annette Hellekveen og Ove Teigen

4. - 7. klasse
Ansvarlege: Ingen