Oppstart bading onsdag 24. januar

Oppstart bading onsdag 24. januar

Fyrste badeøkt i 2018 blir onsdag 24. januar. Det kan variere kva vekedag svømminga blir gjennomført på utover vinteren, da vi må tilpasse dette etter når dei godkjente badevaktene våre har anledning til å stille. Følg med på timeplanen her.

Oppstartdato for bading blir publisert her

Det vart desverre ikkje svømming i kveld heller, grunna mangel på godkjente badevakter. Oppstart bil bli publisert her, følg med. Om du ynskjer å bidra som badevakt, kan du stille på livrdningskurs 24. januar kl 1700 i Skjåk. Oppmøte i vestibyla i Skjåkhallen. Ingen...