Oppstartdato for bading blir publisert her

Det vart desverre ikkje svømming i kveld heller, grunna mangel på godkjente badevakter. Oppstart bil bli publisert her, følg med. Om du ynskjer å bidra som badevakt, kan du stille på livrdningskurs 24. januar kl 1700 i Skjåk. Oppmøte i vestibyla i Skjåkhallen. Ingen...

Ingen bading i kveld, 11. januar

Det blir heller ikkje bading i kveld, grunn mangel på godkjente badevakter. Meld deg til dl@lom-idrett.no dersom du vil ta livredningsprøve, eller om du vil vere med som badevaktassistent på torsdagar framover.