Småspeldagen 11. november

Småspeldagen 11. november

Oppstart kl 10, siste kamp ferdig ca kl 1330. Det blir kiosksal under turneringa. Alle er velkomne innom for ein kopp kaffe/saft og biteti. Velkomne! Til trenarar og spelarar I lenkjene under ligg oversikt på puljene og tidskjema for småspeldagen. Alle trenarar må...
# sjuktperfekt

# sjuktperfekt

Måndag 30.oktober kl 19.00 inviterer Lom vgs. til ope møte i Utgard. Bo Lindblad som er prosjektmedarbeidar for folkehelse og førebygging i Oppland og Hedmark skal halde føredrag om følgjande tema: Innføring i doping som samfunnsproblem Ungdom og sosiale media Kropp...
Verdien av arbeidet vårt

Verdien av arbeidet vårt

Idrettslaga i Lom og Skjåk har mange ildsjeler som legg att mykje arbeid i treningar, konkurranser, dugnader, vedlikehald og mykje meir. Vi veit at dette arbeidet er viktig for å halde folk i fysisk aktivitet, men kor mykje får samfunnet att for dette arbeidet, målt i...
Hugs medlemskontingent 2017

Hugs medlemskontingent 2017

Det er framleis ein del som ikkje har betalt medlemskontingent for 2017. Om du ikkje har fått tilsendt faktura, har problem med betaling eller treng hjelp med innlogging/registering i Min idrett, ver venleg å ta kontakt med Hallgeir Garmo på dl@lom-idrett.no eller tlf...