Verdien av arbeidet vårt

Verdien av arbeidet vårt

Idrettslaga i Lom og Skjåk har mange ildsjeler som legg att mykje arbeid i treningar, konkurranser, dugnader, vedlikehald og mykje meir. Vi veit at dette arbeidet er viktig for å halde folk i fysisk aktivitet, men kor mykje får samfunnet att for dette arbeidet, målt i...
Hugs medlemskontingent 2017

Hugs medlemskontingent 2017

Det er framleis ein del som ikkje har betalt medlemskontingent for 2017. Om du ikkje har fått tilsendt faktura, har problem med betaling eller treng hjelp med innlogging/registering i Min idrett, ver venleg å ta kontakt med Hallgeir Garmo på dl@lom-idrett.no eller tlf...
Kurs i Klubbadmin 11. oktober

Kurs i Klubbadmin 11. oktober

Etter krav frå Norges idrettsforbund skal alle organisasjonar underlagt forbundet frå 2017 ha teke i bruk elektronisk medlemsregister. Lom IL har teke i bruk forbundet sitt eige medlemsregister, Min idrett. Vi har no booka Oppland idrettskrets til å halde kurs i...
Tronoberget Upp 22. mai 2017

Tronoberget Upp 22. mai 2017

Vi arrangerer uformelt og gratis trimtur opp til Tronoberget måndag 22.mai med start kl 18:00. Vi håper fleste mogleg vil delta – både dei som vi rusle roleg utan tidtaking, og dei som vil teste formen. Dei som vil delta må melde se på online: KLIKK HER....