Spinning

Det blir spinning i spinningsalen i Utgard tirsdager kl 1930. Oppstart tirsdag 6. oktober. Det koster 30 kr per gang, betales kontant ved oppmøte. Instruktør i år er Tor Arne Sandviken. Følg med på Spinning i Lom på Facebook for mer...

Det vil ikkje pågå spinning i regi av Trimgruppa nå på våren/sumaren. Det vil koma informasjon i god tid om oppstartsdato på haustkanten.

Fjellskopostane

Klyppekorta blir lagt ut på biblioteket i desse dagar. oppstart 10.06. Nytt av året er eige klyppekort og postar for dei minste ( sjå meir info under Fjellskoe Turorientering)