Vi treng friviljuge til Lomsturneringa 16. september!

Vi treng friviljuge til Lomsturneringa 16. september!

Lomsturneringa er ei populær turnering for spelarar frå 2.klasse t.o.m 5.klasse. I år er det rekordmange påmeldte og har nådd deltakargrensa på 255 spelarar, og vi vurderer å opne for fleire deltakarar. Med så mange deltakarar og kampar i Grov, har vi stort behov for...
Verdien av arbeidet vårt

Verdien av arbeidet vårt

Idrettslaga i Lom og Skjåk har mange ildsjeler som legg att mykje arbeid i treningar, konkurranser, dugnader, vedlikehald og mykje meir. Vi veit at dette arbeidet er viktig for å halde folk i fysisk aktivitet, men kor mykje får samfunnet att for dette arbeidet, målt i...
Hugs medlemskontingent 2017

Hugs medlemskontingent 2017

Det er framleis ein del som ikkje har betalt medlemskontingent for 2017. Om du ikkje har fått tilsendt faktura, har problem med betaling eller treng hjelp med innlogging/registering i Min idrett, ver venleg å ta kontakt med Hallgeir Garmo på dl@lom-idrett.no eller tlf...
Kioskvakter i Grov hausten 2017

Kioskvakter i Grov hausten 2017

Ver venleg å sjekk om du er oppsett som kioskvakt i Grov denne hausten. I lenkja under kan du sjå vaktlista og informasjon om kioskdrifta. Kioskvakt 2017 Haust Tusen takk for innsatsen 🙂...
Kurs i Klubbadmin 11. oktober

Kurs i Klubbadmin 11. oktober

Etter krav frå Norges idrettsforbund skal alle organisasjonar underlagt forbundet frå 2017 ha teke i bruk elektronisk medlemsregister. Lom IL har teke i bruk forbundet sitt eige medlemsregister, Min idrett. Vi har no booka Oppland idrettskrets til å halde kurs i...